Kronoloogia 1950-1959

1950-1955

20.09.1950Esimene proov
Vesiehituse laboratoorium TPI peahoones Koplis
jaanuar 1951(?)Elmar Peäske kutsutakse orkestri (pea)dirigendiks
28.03. 1954TPI kunstilise isetegevuse ja omaloomingu olümpiaadi lõppvoor - I koht (\"Estonia\" kontserdisaal)
aprill 1954 Tallinna linna ametiühingute kunstilise isetegevuse ülevaatus

 

1956

aprill 1956Elmar Peäske isa matus
aprill 1956TPI X kunstilise isetegevuse ja omaloomingu olümpiaad - II koht
23.06.1956Kontsert \"Mahtra\" kolhoosis
24.06.1956Märjamaa rajooni laulupäev
07-08.07.1956I Baltimaade üliõpilaste laulu- ja tantsupidu Tartus:
07.07.1956 tõrvikrongkäik, rahvakunstiõhtu;
08.07.1956 rongkäik, laulupidu
27.10.1956TPI isetegevuslaste koosviibimine

 

1957

30.03.1957TPI meeskoori maskiball TPI peahoones Koplis
21.04.1957TPI XI kunstilise isetegevuse ja omaloomingu olümpiaad - II koht
Tallinna Mäetehnikum
21-22.06.1957Eesti NSV I noorsoofestival:
21.06.1957 miiting, rongkäik, avamine, kontsert (Tõnismägi, lauluväljak);
22.06.1957 kontsert, rahvaste sõpruse pidu (\"Dünamo\" staadion)
16.11.1957TPI isetegevuslaste õhtu TPI peahoones Koplis

 

1958

27.04.1958TPI XII kunstilise isetegevuse ja omaloomingu olümpiaadi lõppvoor - kiituskiri (\"Estonia\" kontserdisaal)
05-06.07.1958II Baltimaade üliõpilaste laulu- ja tantsupidu (Riias):
tõrvikrongkäik, sõprustule süütamine, pidu; rahvakunstiõhtu; laulupidu; kohtumine taidlejatega, liigopidu

 

1959

12.04.1959TPI XIII kunstilise isetegevuse ja omaloomingu olümpiaadi lõppkontsert Tallinna Ehitustehnikumis
24.04.1959Kõrgkoolide vabariiklik isetegevuse olümpiaad
12.07.1959Rajooni laulupäev Võrus