Dirigendid

Tarmo Kivisilla

Alates 2014. aasta sügisest on Tarmo Kivisilla TTÜ Puhkpilliorkestri peadirigent.

Tarmo Kivisilla on lõpetanud 1994. a. Tallinna Pedagoogikaülikooli orkestrijuhtimise eriala Reet Braueri õpilasena. Tarmo on tuntud rahvamuusik ning rahvalike puhkpillide valmistaja, kirjutanud eesti rahvapille tutvustava raamatu. Ta on tegev ansamblis “Mälutagune” ning mitmete rahvamuusikaringide juht, samuti lauluõpetaja Laagri Koolis.

Tarmo on TTÜ Puhkpilliorkestri dirigent 1995. aastast.

 

Diana Mäeväli

Diana Mäeväli liitus Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkestriga 2016. aastal.

Diana on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapedagoogika ja koorijuhtimise erialal 2000. a, (prof. Olev Oja, dots, T. Kangron) ning lõpetanud samas ka magistrantuuri (2014 .a.), õppinud täienduskoolitusena orkestridirigeerimist EMTA-s dots. J. Alperteni juures, täiendanud end Marc Lange (Saksamaa), Tallinna Ülikoolis Valdo Rüütelmaa juures ning osalenud Järvi Suveakadeemias 2017.aastal.

Diana on juhatanud 2013-2016.a. projektidirigendina Keila Linnaorkestrit ning Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkestrit (2014-praeguseni). Kunstilise juhina organiseerinud ja juhatanud orkestrit Tallinna Uue-Maailma Lasteaedade Laulu- ja Tantsupäeval 2015. ja 2016. aastal. Rae Huvialakooli puhkpilliorkestri juures tegutseb dirigendina alates 2016. aastast ning on ka Tallinna Westholmi Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja mudilaskooride dirigent.

 

VARASEMAD DIRIGENDID:

Reet Brauer

Reet Brauer lõpetas 1976.a. Tallinna Riikliku Konservatooriumi (praegune EMTA) puhkpilliorkestri dirigeerimise erialal.

1977-1984. a. oli ta Tallinna Tuletõrjeühingu puhkpilliorkestri dirigent.

1985. aastast TTÜ puhkpilliorkestri dirigent ja 1995.-2014. aasta suveni selle orkestri peadirigent.
24 aastat koolitas R.Brauer Tallinna Ülikooli muusikakateerdis orkestrijuhtimise eriala tudengeid. Orkestrijuhi diplomi on saanud 43 tema õpilast. Praegu töötavad neist orkestrijuhtidena Tarmo Kivisilla, Riho Sild, Liia Ringo, Lauri Metus, Pille Ehelaid, Tanel Soovares, Hiie Kroon.

 

Andres Avarand

Andres Avarand sündis 15. III 1944 aastal Harjumaal, Kõnnu vallas, Kolgakülas. Lõpetas koorijuhtimise erialal 1968 Tallinna Muusikakooli Harry Ilja ja Peeter Perensi juures ja orkestridirigeerimise alal 1978 Tallinna Pedagoogilise Instituudi Olev Hõlpuse juhendamisel ning 1998 sama õppeasutuse magistrantuuri.

Oli 1969-78 Loksa Keskkooli muusikaõpetaja, on alates 1980. aastast Tallinna Ülikooli muusikakateedri dirigeerimise õppejõud, oli a-st 1993 selle muusika õppetooli juhataja, dotsent, a-st 1999 professor ja aastatel 2000 – 2006 kultuuriteaduskonna dekaan. Õpetab muusikabakalaureuse õppekavas dirigeerimist, partituuri lugemist ja orkestriklassi. Tegutsenud aktiivselt puhkpilliorkestri dirigendina. Aastast 1978 Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise puhkpilliorkestri dirigent, 1984 aastal kutsuti Tallinna Tehnikaülikooli Puhkpilliorkestri peadirigendiks kellena töötas 1995 aastani. Samal aastal jätkas Tallinna Ülikooli ja G. Otsa nim. Muusikakooli ühispuhkpilliorkestri dirigendina. 1997 aastal jätkas Tallinna Ülikooli orkestri dirigendina.

On alates 1995. aastast Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestri dirigent. Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatuse ja Eesti Kooriühingu muusikanõukogu liige (aastatel 1995-2003 Eesti Kooriühingu puhkpillimuusikasektsiooni juhatuse esimees). Osalenud laulupidude organiseerimisel: XII ja XIII üliõpilaste laulu- ja tantsupeo Gaudeamus puhkpilliorkestrite dirigent (Tartu 1995) ja üldjuht (Vilnius 1999); XXIII üldlaulupeo (1999) ja Soome-Eesti ühislaulupeo (2000) kunstilise toimkonna liige ja puhkpilliorkestrite üldjuht; XXIV üldlaulupeo (2004) puhkpilliorkestrite dirigent.

 

Esimene dirigent – Elmar Peäske

Elmar Peäske sündis Pärnus 14. novembril 1907. aastal. Üldhariduse sai ta Gustav Adolfi Humanitaargümnaasiumis. Et õpinguteks raha teenida, tuli töötada koolivaheaegadel karjasena, põllutöölisena, mehaaniku õpilasena ja tuukri assistendina.

1927.aastal alustas Elmar õpinguid Tallinna Konservatooriumis flöödi erialal. Peale kolmekuulist teenistust Eesti sõjaväes, millest ta vabanes kopsuhaiguse tõttu ja tervenemist 1929. aastal, jätkas Elmar õpinguid ning lõpetas Konservatooriumi 1940. aastal helikunstniku diplomiga flöödi erialal. Ühtlasi lõpetas ta ka puhkpilliorkestrite juhtide erikursuse Konservatooriumi juures.

1931. aastal alustas Elmar Peäske tegevust orkestrijuhina Riigitööstuskooli õpilaste puhkpilliorkestris. Aastatel 1931-1941 tegutses nimetatud orkester intensiivselt, andes kontserte nii kodu- kui välismaal. Orkestri võimetest toob pildi esinemine 01-10. septembrini 1934.a. näitusmessil iga päev uue kavaga.

1933 aastast töötas Elmar teater Estonia sümfooniaorkestris lisajõuna. 1941.a. mobiliseeriti Elmar Peäske Punaarmeesse, kust Konservatooriumi nõudel demobiliseeriti 1944.a. 1946. a. läks Elmar tagasi RAT Estoniasse- algul regulaatorina, hiljem flöödimängija ja solistina. 1962.aastal asus tööle õppejõuna Tallinna Riiklikus Konservatooriumis. Tema flöödiklassi on lõpetanud 31 flöödimängijat – Samuel Saulus, Jaan Õun, Kalju Vest, Sigrid Orgussaar, Margus Kits jt. Puhkpilliorkestri dirigentide klassi on lõpetanud 25 õpilast, nende seas ka Peeter Saul ja Vello Loogna. Tema abi on jõudnud paljude lastemuusikakoolide flöödi eriala õppejõududeni Kuressaares, Pärnus, Kohtla-Järvel, Võrus ja mujal. Aastatel 1961-1982 oli Elmar Peäske Tallinna Muusikakeskkooli flöödiõpetaja ja puhkpilliosakonna juhataja.

Kutselise muusikuna on Elmar Peäske tuntud ja hinnatud ka taidlejate peres. 1951.a. sai Elmarist Tallinna Polütehnilise Instituudi puhkpilliorkestri dirigent. Olles dirigent 33 aastat, võttis ta koos orkestriga osa kõikidest üld- ja üliõpilaslaulupidudest. 1984. aastast on ta orkestri audirigent. 1978. aastal asutas Elmar Peäske Suure Isamaasõja veteranide kaardiväelaste Tallinna puhkpilliorkestri ning oli selle orkestri peadirigent. 1969. aastal hinnati tema energiat ja töötahet Eesti NSV teenelise kunstitegelase aunimetusega. 1995. aastal lahkus Elmar Peäske meie seast jäädavalt.