Dirigendid

Tarmo Kivisilla

Alates 2014. aasta sügisest on Tarmo Kivisilla TTÜ Puhkpilliorkestri peadirigent.

Tarmo Kivisilla liitus TTÜ puhkpilliorkestriga 1995. aastal, alustades dirigendina tollase peadirigendi ja oma erialaõpetaja Reet Braueri kõrval. 

Esmased dirigeerimisoskused omandas Tarmo eratundides Priit Raiki ja Toivo Luhatsi käe all. 1994. a lõpetas ta Tallinna Pedagoogikaülikooli orkestrijuhtimise ja muusikapedagoogika erialal ning jätkas samas etnomusikoloogia magistrantuuris.

Dirigendina on Tarmo mitmetel kordadel koondorkestreid juhatanud nii Eestis (juubelilaulupidu “Mina jään” 2019. a, “Mürtsub Pill” jm), Lätis (Balti Puhkpilli Foorum,
üliõpilaste laulu- ja tantsupeol “Gaudeamus”), Leedus (üliõpilaste laulu- ja tantsupeol “Gaudeamus”) jm festivalidel.

Paralleelselt dirigenditööga on Tarmo varasemalt töötanud orkestrandina Politseiorkestris, folklooriringi juhendajana “Kullos”, omaaegse “Eesti Energia” meeskoori koormeistrina, õppejõuna Tallinna Ülikoolis ning muusikaõpetajana üldhariduskoolides. Erinevate rahvapillide mängijana on ta esinenud festivalidel nii Eestis kui ka välismaal. Samuti on ta ise salvestanud ja seadnud rahvamuusikat, tema rahvamuusikaseaded on kõlanud nii tantsupidudel kui rahvamuusikapeol.

Praegu töötab Tarmo muusikaõpetaja ja huviringijuhina Laagri Koolis ning annab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias loenguid pärimusmuusikast. Ta on ka Eesti Rahvamuusika ja Rahvatantsu Seltsi mentor. Alates 2018. aastast on ta Eesti Noorte Puhkpilliorkestri dirigent ning aastast 2017 ka TTÜ Kammerorkestri kunstilise tegevuse eestvedaja.

Järgmisel noorte laulupeol on Tarmo üks puhkpilliliigi dirigentidest.

Diana Mäeväli

Diana Mäeväli liitus Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkestriga 2016. aastal.

Diana on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) muusikapedagoogika ja koorijuhtimise erialal 2000. a, (prof. Olev Oja, dots, Tõnu Kangron). Muusikapedagoogika erialal omandas ta samas ka magistrikraadi (2014. a). Täienduskoolitusena on ta õppinud orkestridirigeerimist EMTA-s dots. Jüri Alperteni juures, täiendanud end Marc Lange (Saksamaa) juhendamisel, Tallinna Ülikoolis Valdo Rüütelmaa juures ning 2017. aastal osales Pärnu Muusikafestivali lahutamatu osana toimunud Järvi Suveakadeemias.

Diana on projektipõhise dirigendina juhatanud Keila Linnaorkestrit (2013-2016) ning Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkestrit (2014-2018). Kunstilise juhina on ta organiseerinud Tallinna Uue-Maailma Lasteaedade Laulu- ja Tantsupäeva (2015. ja 2016. a) ning juhatanud ka selle sündmuse raames kokku kutsutud orkestrit.

Rae Huvialakoolis orkestriklassi juhendaja alustas Diana 2016. a. Aastatel 2018 ja 2019 on ta juhatanud Rae valla suurüritusel “Klunker” ka ühendkoori ja orkestrit.

Alates 2018. a töötab Diana Tallinna Inglise Kolledžis, kus lisaks muusikatundide andmisele juhatab ka mudilaskoori ning keel- ja puhkpillidest koosnevat õpilasorkestrit. Samuti õpetab ta sama kooli muusikaosakonnas solfedžot ja plokkflööti.

Diana on 2021. a üliõpilaste laulu- ja tantsupeo “Gaudeamus” puhkpilliorkestrite liigijuht.

 

VARASEMAD DIRIGENDID:

Reet Brauer

Reet Brauer lõpetas 1976.a. Tallinna Riikliku Konservatooriumi (praegune EMTA) puhkpilliorkestri dirigeerimise erialal.

1977-1984. a. oli ta Tallinna Tuletõrjeühingu puhkpilliorkestri dirigent.

1985. aastast TTÜ puhkpilliorkestri dirigent ja 1995.-2014. aasta suveni selle orkestri peadirigent.
24 aastat koolitas R.Brauer Tallinna Ülikooli muusikakateerdis orkestrijuhtimise eriala tudengeid. Orkestrijuhi diplomi on saanud 43 tema õpilast. Praegu töötavad neist orkestrijuhtidena Tarmo Kivisilla, Riho Sild, Liia Ringo, Lauri Metus, Pille Ehelaid, Tanel Soovares, Hiie Kroon.

 

Andres Avarand

Andres Avarand sündis 15. III 1944 aastal Harjumaal, Kõnnu vallas, Kolgakülas. Lõpetas koorijuhtimise erialal 1968 Tallinna Muusikakooli Harry Ilja ja Peeter Perensi juures ja orkestridirigeerimise alal 1978 Tallinna Pedagoogilise Instituudi Olev Hõlpuse juhendamisel ning 1998 sama õppeasutuse magistrantuuri.

Oli 1969-78 Loksa Keskkooli muusikaõpetaja, on alates 1980. aastast Tallinna Ülikooli muusikakateedri dirigeerimise õppejõud, oli a-st 1993 selle muusika õppetooli juhataja, dotsent, a-st 1999 professor ja aastatel 2000 – 2006 kultuuriteaduskonna dekaan. Õpetab muusikabakalaureuse õppekavas dirigeerimist, partituuri lugemist ja orkestriklassi. Tegutsenud aktiivselt puhkpilliorkestri dirigendina. Aastast 1978 Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise puhkpilliorkestri dirigent, 1984 aastal kutsuti Tallinna Tehnikaülikooli Puhkpilliorkestri peadirigendiks kellena töötas 1995 aastani. Samal aastal jätkas Tallinna Ülikooli ja G. Otsa nim. Muusikakooli ühispuhkpilliorkestri dirigendina. 1997 aastal jätkas Tallinna Ülikooli orkestri dirigendina.

On alates 1995. aastast Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestri dirigent. Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatuse ja Eesti Kooriühingu muusikanõukogu liige (aastatel 1995-2003 Eesti Kooriühingu puhkpillimuusikasektsiooni juhatuse esimees). Osalenud laulupidude organiseerimisel: XII ja XIII üliõpilaste laulu- ja tantsupeo Gaudeamus puhkpilliorkestrite dirigent (Tartu 1995) ja üldjuht (Vilnius 1999); XXIII üldlaulupeo (1999) ja Soome-Eesti ühislaulupeo (2000) kunstilise toimkonna liige ja puhkpilliorkestrite üldjuht; XXIV üldlaulupeo (2004) puhkpilliorkestrite dirigent.

 

Esimene dirigent – Elmar Peäske

Elmar Peäske sündis Pärnus 14. novembril 1907. aastal. Üldhariduse sai ta Gustav Adolfi Humanitaargümnaasiumis. Et õpinguteks raha teenida, tuli töötada koolivaheaegadel karjasena, põllutöölisena, mehaaniku õpilasena ja tuukri assistendina.

1927.aastal alustas Elmar õpinguid Tallinna Konservatooriumis flöödi erialal. Peale kolmekuulist teenistust Eesti sõjaväes, millest ta vabanes kopsuhaiguse tõttu ja tervenemist 1929. aastal, jätkas Elmar õpinguid ning lõpetas Konservatooriumi 1940. aastal helikunstniku diplomiga flöödi erialal. Ühtlasi lõpetas ta ka puhkpilliorkestrite juhtide erikursuse Konservatooriumi juures.

1931. aastal alustas Elmar Peäske tegevust orkestrijuhina Riigitööstuskooli õpilaste puhkpilliorkestris. Aastatel 1931-1941 tegutses nimetatud orkester intensiivselt, andes kontserte nii kodu- kui välismaal. Orkestri võimetest toob pildi esinemine 01-10. septembrini 1934.a. näitusmessil iga päev uue kavaga.

1933 aastast töötas Elmar teater Estonia sümfooniaorkestris lisajõuna. 1941.a. mobiliseeriti Elmar Peäske Punaarmeesse, kust Konservatooriumi nõudel demobiliseeriti 1944.a. 1946. a. läks Elmar tagasi RAT Estoniasse- algul regulaatorina, hiljem flöödimängija ja solistina. 1962.aastal asus tööle õppejõuna Tallinna Riiklikus Konservatooriumis. Tema flöödiklassi on lõpetanud 31 flöödimängijat – Samuel Saulus, Jaan Õun, Kalju Vest, Sigrid Orgussaar, Margus Kits jt. Puhkpilliorkestri dirigentide klassi on lõpetanud 25 õpilast, nende seas ka Peeter Saul ja Vello Loogna. Tema abi on jõudnud paljude lastemuusikakoolide flöödi eriala õppejõududeni Kuressaares, Pärnus, Kohtla-Järvel, Võrus ja mujal. Aastatel 1961-1982 oli Elmar Peäske Tallinna Muusikakeskkooli flöödiõpetaja ja puhkpilliosakonna juhataja.

Kutselise muusikuna on Elmar Peäske tuntud ja hinnatud ka taidlejate peres. 1951.a. sai Elmarist Tallinna Polütehnilise Instituudi puhkpilliorkestri dirigent. Olles dirigent 33 aastat, võttis ta koos orkestriga osa kõikidest üld- ja üliõpilaslaulupidudest. 1984. aastast on ta orkestri audirigent. 1978. aastal asutas Elmar Peäske Suure Isamaasõja veteranide kaardiväelaste Tallinna puhkpilliorkestri ning oli selle orkestri peadirigent. 1969. aastal hinnati tema energiat ja töötahet Eesti NSV teenelise kunstitegelase aunimetusega. 1995. aastal lahkus Elmar Peäske meie seast jäädavalt.